द्योग मंत्री मा. ना. सुभाष देसाईजी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा

द्योग मंत्री मा. ना. सुभाष देसाईजी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा

कोल्हापूरमध्ये आय.टी. क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी कागल हातकणंगले औद्योगिक क्षेत्रातील २०० एकर जागा आय. टी. क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यासंदर्भात आज ना. हसन मुश्रीफ साहेब यांच्यासोबत उद्योग मंत्री मा. ना. सुभाष देसाईजी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

Facebook
Instagram
YouTube
YouTube
Follow by Email