इंडियन नॅशनल कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी श्री राहूल गांधी यांची निवड झाल्याबद्दल आमदार सतेज (बंटी) डी पाटील यांच्या वतीने शिवाजी चौक येथे साखर वाटप.

इंडियन नॅशनल कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी श्री राहूल गांधी यांची निवड झाल्याबद्दल आमदार सतेज (बंटी) डी पाटील यांच्या वतीने शिवाजी चौक येथे साखर वाटप.

इंडियन नॅशनल कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी श्री राहूल गांधी यांची निवड झाल्याबद्दल आमदार सतेज (बंटी) डी पाटील यांच्या वतीने शिवाजी चौक येथे साखर वाटप.

Facebook
Instagram
YouTube
YouTube
Follow by Email