आमदार सतेज पाटील यांच्या सूचनेमुळे आता गुऱ्हाळघरांना मिळणार दिवसा आठ तास वीज

आमदार सतेज पाटील यांच्या सूचनेमुळे आता गुऱ्हाळघरांना मिळणार दिवसा आठ तास वीज

Facebook
Instagram
YouTube
YouTube
Follow by Email