पालिका कर जुन्या नोटांनी भरण्यास मुदतवाढ द्या सतेज पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..

पालिका कर जुन्या नोटांनी भरण्यास मुदतवाढ द्या सतेज पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..